Úvod
Obce
Kľúče
 

MAZIR, s. r. o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 51111411

Deň zápisu: 20.9.2017

Okružná 2144/8
Rožňava
04801

Vložka 42297/V, oddiel Sro

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • činosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Administratívne služby
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Sťahovacie služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • Kuriérske služby
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Verejné obstarávanie
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Faktoring a forfaiting
 • Prevádzkovanie výdajne stravy
 • Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Fotografické služby
 • Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
 • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
 • Výroba nápojov
 • Dopravná zdravotná služba
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • Služby požičovní
 • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
 • Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
 • Výroba a hutnícke spracovanie kovov
 • Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
 • Výroba bižutérie a suvenírov
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
 • Chov vybraných druhov zvierat
 • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
 • Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
 • Textilná výroba
 • Odevná výroba
 • Spracovanie kože
 • Výroba hračiek a hier
 • Výroba krmív a kŕmnych zmesí
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
 • Organizovanie a usporadúvanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
 • Záložne
 • Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechnickej výroby
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v predmete podnikania
 • Nákup, predaj a prenájom zbraní a streliva
 • Výroba stavebno-stolárskych výrobkov
 • Výroba vína a vinárskych výrobkov
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii - prevádzkovanie sauny
 • Vypracovanie a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovov
 • Výroba proteínových potravinárskych výrobkov
 • Prevádzkovanie práčovní
 • Prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba krmných zmesí
 • Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
 • Organizovanie športových, kultúrnych, iných spoločenských podujatí a veľtrhov
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy a výroby
 • Organizovanie športových, kultúrnych, kultúrno-vzdelávacích a spoločenských podujatí
 • Výroba kŕmnych zmesi
 • Inzˇinierska cˇinnostˇ, stavebne´ cena´rstvo, projektovanie a konsˇtruovanie elektricky´ch zariadeni´
 • Dizajnérske činnosti
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
 • Výroba cukrárskych výrobkov
 • Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
 • Poskytovanie služieb a výroba hotových jedál v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • Administratívne služby a služby súvisiace s počítačovýmspracovaním údajov
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
 • Informačná činnosť
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • činnosť na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
 • Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a prenosu informácií
 • Počítačové služby a služby spojené s počítačovým spracovaním údajov
 • Pocˇítacˇové služby a služby súvisiace s pocˇítacˇovým spracovaním údajov
 • Stavebné cenárstvo, projektovanie, konštruovanie elektrických zariadení
 • Spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo a konštruovanie elektrických zariadení
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva, obchodu a služieb
 • Výroba potravinárskych prípravkov
 • Výroba a opracovanie jednotlivých výrobkov z kovu


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy


maloobchod, sprostredkovanie, ekonóm, stavba, prenájom, administratíva, spracovanie, rekonštrukcia, sťahovanie, čistenie, občerstvenie, poľnohospodárstvo, ubytovanie, doprava, kuriér, auto, odpad, obstarávanie, kultúra, faktoring, pohľadávky, strava, správa, vzdelávanie, regenerácia, fotenie, betón, kov, nápoje, preprava, drevo, požičovňa, lesníctvo, studne, hutníctvo, meranie, bižutéria, nerasty, zvieratá, čistiareň, textil, odevy, koža, hračky, krmivo, motory, šport, záložňa, stroj, zbraň, stolár, víno, telovýchova, opracovanie, proteín, potrava, elektrina, dizajn, cukrárstvo, reklama, informátor, kanalizácia, oprava, nacenenie, inžiniering, tovar, služby, poradenstvo, dáta, exteriér, rekonštrukcie, nehnuteľnosti, upratovanie, záhrada, náklad, zásielka, vozidlo, zábava, podujatia, forfaiting, jedlo, akcie, rekondícia, fotografia, sadra, stolárstvo, poľovníctvo, vŕtanie, kovy, kontrola, suveníry, rašelina, chov, práčovňa, šaty, šitie, hry, peniaze, elektrotechnika, stroje, zbrane, vinárstvo, sauna, potraviny, pranie, podujatie, elektrika, grafika, bufet, informatika, marketing, skladovanie, informácie, potrubie, domácnosť, korok, projekt, veľkoobchod, počítače, interiér, záhradníctvo, balík, údržba, organizovanie, vymáhanie, byty, zdravie, cement, pacient, voda, analýza, bahno, farma, výroba, diely, pôžička, zariadenia, strelivo, kovoobrábanie, potravinárstvo, veľtrh, obcerstvenie, prieskum, diagnostika, slama, projekty, testovanie, vozidlá, výstava, vzdelanie, stavebníctvo, prútie, konštrukcia, elektronika